Cầu canxit vân gỗ đk 33.4 cm nặng 134kg

Danh mục: ,
.