Cây đá dáng lũa đỏ tím 72 kg (MS: 701)

5,000,000

Đã bán

.