Cây đá đỏ dáng lũa kt 105×44 cm(MS 904)

6,500,000

.