Cây đá đỏ hồng serpentine thiên nhiên cao 1m03x50cm (MS : 901)

9,500,000

.