Bộ ấm trà bằng đá tự nhiên nguyên khối chất ngọc serpentine

2,500,000

bộ ấm trà bằng đá nguyên khối

Đã bán

.
.
.
.