Bộ ấm trà bằng đá tự nhiên nguyên khối chất serpentine đỏ vân
a79e19972712c14c9803
55799771a9f44faa16e5
2907540e6a8b8cd5d59a
884e5d4763c2859cdcd3
91f877f14974af2af665
40d6fcdfc25a24047d4b

Bộ ấm trà bằng đá tự nhiên nguyên khối chất serpentine đỏ vân

2,500,000

Bộ ấm trà bằng đá tự nhiên nguyên khối chất serpentine đỏ vân

.
.
.
.