Bông thạch anh tím đậm – AMETHYST GEODE KT 12x 6 CM (MS: TIM775)

700,000

.
.
.
.