Bông thạch anh tím đậm – AMETHYST GEODE KT 13 x 9 CM (MS: TIM774)

1,150,000

.
.
.
.