Bông thạch anh tím đậm – AMETHYST GEODE KT 18.5×9 CM (MS: TIM778)

1,900,000

.
.
.
.