Bông thạch anh tím đậm – AMETHYST GEODE KT 19×14.5 CM (MS: TIM777)

2,100,000

.
.
.
.