Bông thạch anh tím đậm – AMETHYST GEODE KT 21×14 CM (MS: TIM780)

2,850,000

.
.
.
.