Bông thạch anh tím đậm – AMETHYST GEODE KT 22×12 CM (MS: TIM781)

2,300,000

.
.
.
.