Bông thạch anh tím đậm – AMETHYST GEODE KT 31×13 CM (MS: TIM776)

5,220,000

.
.
.
.