đá nguyên khối
z1579380552661_1e1e218b129a3cde12a52c047d6ea2c5
z1579380550875_fb4c57b801a53eb12db8cd33f0a50a23
z1579380541312_88a7680b61296675e79f8b42683c48f4
z1579380537124_0c2e965689b96d394b403bda01d501f8
z1579380532617_8ff78e95e0ec1b72866bf411eea825b8
z1579380529901_61aac3dd57a287633408e597df33ee07
z1579380525755_3fc98281967f5de88ed2c97701dcc751
z1579380555562_1a82334721c4e84d42662ce878f27c5e

Cây đá canxit nguyên khối Kt : C1m15x N50, Nặng khoảng 180-200kg (MS: 103)

6,800,000

Đã bán

.
.
.
.