Cây đá canxit vàng cực vip có hang đá thiên nhiên KT : 115×51 cm, ~120kg (MS : 237)

7,400,000

Đã bán

.
.
.
.