Cây đá ngọc xanh đen đều toàn viên KT :32×20 cm (chưa đế – đế ~10cm) kl :8,2 (MS : D12)

1,600,000

.
.
.
.