Cây đá ngọc xanh đen đều toàn viên KT :33×19 cm (chưa đế – đế ~10cm) kl :8,2 (MS : D30)

.
.
.
.