Cây đá ngọc xanh đen đều toàn viên KT :41x20cm (chưa đế – đế ~10cm) kl :10,5 (MS : D39)

1,800,000

Đã bán

.
.
.
.