Cây đá ngọc xanh đen KT : 69×37 cm ~67kg (cao cả đế, đế 15 cm), MS : 239

3,400,000

Đã bán

.
.
.
.