Cây đá ngọc xanh serpentine KT : 70x40x20(gồm đế, đế 20 cm), 59kg MS : 229

3,900,000

.
.
.
.