Cây đá phong thủy ngọc xanh đen đều toàn viên KT :32x23cm (chưa đế – đế ~10cm) kl :7,8 (MS : D31)

1,500,000

.
.
.
.