CÂY ĐÁ XANH NGỌC SERPENTINE CHẤT VIP, KT: 29 x 22 x 15 (GỒM ĐẾ-ĐẾ 11CM), KL: 5,1KG. MS : VĐ01

2,050,000

.
.
.
.