CÂY ĐÁ XANH NGỌC SERPENTINE CHẤT VIP, KT: 31 x 20 (GỒM ĐẾ-ĐẾ 10CM), KL: 3KG. MS: VĐ02

1,200,000

.
.
.
.