Đá cảnh dáng lũa xanh ngọc nặng 80kg

4,000,000

Đã bán

.
.
.
.