Đá cảnh để bàn – Đá xà cừ (XC01)

785,000

.
.
.
.