Đá cảnh nguyên khối vân thổ cẩm dáng lũa nặng khoảng 70kg (MS : 902)

4,500,000

Đã bán

.
.
.
.