Đá Cảnh Tự Nhiên Để Bàn ( MS: H28 ) KT: C14cm x N11cm Nặng 2,7kg

600,000

.
.
.
.