Đá Cảnh Tự Nhiên Để Bàn ( MS: H31 ) KT: C27cm x N22cm Nặng 2,65kg

600,000

.
.
.
.