Đá Cảnh Tự nhiên Ngọc Serpentine ( Ms: 913 ) KT: C81cm x N47cm

3,500,000

Đã bán

.
.
.
.