Đá cảnh tự nhiên nguyên khối Canxit vàng KT : C64 x N38 (Ms: 202)

2,400,000

.
.
.
.