Đá cảnh tự nhiên nguyên khối Canxit vàng KT : C67 x N38 (Ms: 210)

2,600,000

Đã bán

.
.
.
.