Đá cảnh tự nhiên nguyên khối đỏ tươi và thổ cẩm Serpentine KT : C65 x N50 (Ms: 215)

3,900,000

.
.
.
.