Đá cảnh tự nhiên nguyên khối vân thổ cẩm Serpentine KT : C65 x N50 (Ms: 212)

2,800,000

.
.
.
.