Đá cảnh tự nhiên nguyên khối vân thổ cẩm Serpentine KT : C71 x N30 (Ms: 213)

2,900,000

.
.
.
.