Đá cảnh tự nhiên Vân Serpentine đỏ tươi KT : C66xN40 cm (MS : 207)

3,400,000

.
.
.
.