Đá Ngọc serpentine dáng lũa nặng khoảng 80kg kt 92x 33 (Mã : 915)

3,500,000

Đã bán

.
.
.
.