Đá phong thủy phòng khách màu đỏ serpentine KT : 55X28cm(MS:289)

2,400,000

.
.
.
.