Đá phong thủy phòng khách màu đỏ serpentine KT : 60×27 cm(MS:279)

3,200,000

.
.
.
.