Đá phong thủy phòng khách màu đỏ serpentine KT : 63×33 cm(MS:287)

2,600,000

.
.
.
.