Đá phong thủy phòng khách màu đỏ serpentine KT : 75x32cm(MS:288)

2,800,000

.
.
.
.