Đá phong thủy phòng khách vân đen trắng đỏ serpentine KT : cm(MS:290)

2,400,000

.
.
.
.