Đá phong thủy phòng khách vân đỏ 1m31x 0.79m x 0.35m, khoảng 450kg (MS:291)

28,000,000

.
.
.
.