Đôi đá đỏ vân serpentine đk 22 cm nặng cả đôi 50kg

3,500,000

Đôi đá đỏ vân serpentine đk 22 cm nặng cả đôi 50kg

Đã bán

Danh mục:
.
.
.
.