Thạch anh bông vàng TAB01 (KL : 1.65)

990,000

.
.
.
.