Thạch anh bông vàng TAB02 (KL : 2.65KG)

1,650,000

.
.
.
.