TINH THỂ RUBY ĐỎ RỰC LỬA KT CAO 28CM NGANG 20CM KL 3kg (riêng đá)

9,000,000

.
.
.
.