Tranh đá canxit kèm đế gỗ pơ mu KT : 55×40 cm, ~21 kg (Ms:218)

2,900,000

.
.
.
.