TRANH ĐÁ CÓ 1 KHÔNG 2 – SIÊU PHẨM VÂN CỰC VIP, KT: 122×122 CM (CẢ ĐẾ), KL ~300KG (MS: 267)

.
.
.
.