Tượng anh hùng tương ngộ bằng đá nguyên khối khoảng 25 kg

5,000,000

tượng anh hùng tương ngộ đá serpentine ngũ sắc đá nguyên khối

.
.
.
.