THẠCH ANH TÍM TỰ NHIÊN KT:C9xN10xD9 CM – 1,37KG (MS: TIM152)

.
.
.
.